چهارشنبه, 12 شهریور 1399 ساعت 11:25

نکات کاشت ناخن پودری

خلاصه كاشت پودر :

/۱ مانیكورخشك

/۲ انتخاب تیپ مناسب براي صدف ناخن ها

/۳ خش انداختن بر روي صدف ناخن

/٤ استفاده از ضد قارچ

/٥ چسباندن تیپ ها

/٦ كوتاه كردن قد تیپ ها ب اندازه ي دلخواه

/۷ فرم دهي ب تیپ ها ب فرم دلخواه

/8 از بین بردن خط تیپ

/٩ زدن پرایمر و مواد گزاري

/۱۰ سوهان كشي سطحی

/۱۱ دورگیري

/۱۲ بافر و پلیش كشي


نکات کاشت پودر :

تیپ باید در اندازه اي باشد كه نه با فشار اندازه ي ناخن شود نه این كه بزرگتر از صدف ناخن باشد همانطور كه چربي ناخن طبیعي را میگیرید داخل تیپ رو سوهان بكشید تابراقیت آن برود و تیپ بهتر بچسبد. تیپ چسب زده و بر روي ناخن میچسبانید ب طوري كه خط استرس ان مماس با لبه ي ناخن طبیعي باشد .قد ناخن طبیعي هم نباید از ۲ میلي بیشتر باشد.

تیپ را موقع چسباندن با زاویه ي ٤٥ درجه به سمت پایین بگیرید تا كامل روي ناخن بخوابد وهوا نداشته باشد.

تیپ رو روی خط لبخند ناخن بچسبونید نه روی صدف ناخن و خط تیپ ناخن رو کمی از بین ببرید زیاد حساسیت ب خرج ندهید . در صورت نازک کردن بیش از حد خط تیپ باعث شکستن و آسیب آن در آن محدوده میشود .

روش شناسایی لیکویید کاشت از لیکویید نامرغوب:

لیکویید باید شفاف باشد ،رنگ لیکویید که معمولا بنفش یاسی است نشان دهنده سالم بودن و خالص بودن لیکویید بوده و تنالیته یاسی آن به منظور جلوگیری از زردی ناخن می باشد . در قانون رنگ ، رنگ بنفش مکمل رنگ زرد است ، هرجا دو رنگ مکمل با هم ترکیب شوند تولید رنگ خاکستری کرده است ، رنگ خاکستری به علت خنثی بودن ، رنگدانه خاصی به ناخن نمی دهدو از زرد شدن ناخن جلوگیری کرده و باعث شفافیت بیس ناخن خواهد شد . همچنین بوی لیکویید مرغوب خیلی تند نیست.

*** اگر رنگ پودر ناخن بعد حدود یک هفته به زردی زد علت آن میتواند :
۱ - کیفیت پایین مواد
۲ - لیکویید های زرد یا سفید رنگ
۳ - برخورد ناخن با موادی مثل زردچوبه مخصوصا اگر ژل داشته باشد
۴ - در برخی موارد خیلی کم پرایمر لای مواد

منتشرشده در وبلاگ