مراحل انجام کاشت ناخن ژله ای

در این كاشت تمام مراحل زیر سازي انجام میشود : مانیكور خشك ، ناخن گرفتن ، براقیت ناخن ، پاك كردن كامل پوره هاي ناخن با فرچه زدن، ضد قارچ ،چسباندن تیپ ،محو خط تیپ، پاك كردن پوره ناخن و دوباره زدن ضد قارچ بعد زدن ، پرایمرکه پرایمر مخصوص كاشت ژل هست.
بعد از زدن پرایمر ، یك لایه خیلي نازك ژل بیس روي ناخن میزنیم با رعایت كامل اینکه ژل به پوست و اطراف ناخن مالیده نشود چون باعث هواگرفتگي میشود وقتي بیس را زدیم ناخن را داخل یووي گذاشته به مدت ۲دقیقه و بعد با پد آغشته به كلینزر چسبندگي و نوچي ژل را میگیریم.
كار كلینزر ، گرفتن چسبندگي ژل ها هست كه پس از خارج كردن دست از یووي اینكار انجام میشود، در مرحله بعد ، ژل پرمیوم را كه سفت تر هست با قلم زبان گربه اي یا قلم سر تخت به حالت دوراني روي سطح ناخن پهن میكنیم.
توجه كنید كه اصلا نباید روي ژل را بكشید فقط به حالت دوراني ژل را پخش كنید تا همه ناخن یكدست موادگذاري شود سپس دوباره ناخن راداخل یووي بگذارید به مدت 2 دقیقه و بعد خارج كرده و با كلینزر چسبندگی آن را بگیرید و یكبار دیگران ژل پرمیوم را تكرار كنید تا به ضخامت ایده ال برسد.
این مرحله را میتوانید تا ۳بار انجام دهید به شرط اینكه موادگذاری خیلي ضخیم نبوده باشد اگر هم مواد گیري نامرتبي داشتید بعد از هر بار زدن ژل پرمیوم یك سوهان دستي سطحي بكشید تا سطح كار یكدست شود .
توجه كنید اگر ما بین كار ناخن را سوهان خورده دیدید حتما قبل از زدن مرحله بعد كامل پوره هاي سوهان كشي را از روي ناخن پاك كنید در غیر این صورت این پوره ها باعث مخلوط شدن با ژل مرحله بعد شده و در كار حالت دون دون بوجود میاید.
بعد از اینكه مرحله پرمیوم به ضخامت دلخواه رسید تاپ شاین را یك لایه نازك زده بعد یووي سپس كلینزر و درآخر یک لایه هم براشان ژل میزنیم. بعد یووي و كلینزر.
توجه كنید كه بعد از تاپ شاین و براشان دیگر نباید سوهان كشي انجام بگیرد فقط بعد از پرمیوم ژل نیاز به زدن سوهان هست.در تمام مراحل به هیچ وجه نباید ژل به پوست اطراف ناخن تماس پیدا كند.