ریمو کاشت ناخن ژله ای با استفاده از سوهان

۱. ناخن های خود را کوتاه کنید.
از ناخن گیر برای کوتاه کردن بخش هایی از ناخن که زیاد بلند شده اند استفاده کنید. تا جایی که می توانید این ها را کوتاه کنید. اگر این بخش ها زیاد ضخیم هستند و با ناخن گیر گرفته نمی شوند از سوهان استفاده کنید.

۲. سطح ناخن را سوهان بکشید.
از سوهان زبر با زبری ۱۵۰ الی ۱۸۰ استفاده کنید. حالا به آرامی ناخن های خود را سوهان بکشید. سعی کنید شکل یکنواختی به ناخن های خود بدهید. سوهان را به بخش های مختلف ببرید تا حس سوزش در یک بخش را نداشته باشید.

فرایند سوهان کشیدن ممکن است کمی زمانبر باشد. از کار کردن عجله ای پرهیز کنید زیرا اینکار به ناخن طبیعی زیرین آن آسیب وارد می کند.
به طور مکرر گردی که به خاطر سوهان بلند می شود را تمیز کنید. اینکار به شما اجازه می دهد قبل از رسیدن به ناخن طبیعی همه چیز را به طور شفاف ببینید.

۳. به دنبال علامتی باشید که نشان دهد نزدیک ناخن طبیعی هستید.
زمانی که به ناخن طبیعی خود نزدیک شدید نباید سوهان بکشید زیرا اینکار به ناخن تان آسیب وارد می کند. علامت هایی که نشان می دهد نزدیک ناخن طبیعی شده اید عبارتند از :
کاهش گردی که به خاطر سوهان ناخن ژله ای ایجاد می شود
دیده شدن لبه های ناخن طبیعی در دست

۴. به کمک سوهانی با زبری اندک، باقی ژل ها را نیز سوهان بکشید.
به آرامی کار کنید تا مطمئن شوید سطح ناخن طبیعی خود را خراب نمی کنید. اگرچه جلوگیری از بروز آسیب به ناخن طبیعی کمی دشوار است اما آرام کار کردن این خطر را کاهش می دهد. تا زمانی کار خود را ادامه دهید که ژل به طور کامل سوهان کشیده شده باشد.

۵. حالا ناخن های خود را مرطوب نمایید.
سطح ناخن ممکن است طی فرایند سوهان کشی خراش برداشته باشد. ناخن و دست را با لوسیون یا روغن مرطوب نمایید و آن را برای چند روز از مواد شیمیایی و سایر مواد دور نگه دارید. یک هفته منتظر بمانید و سپس ناخن مصنوعی دیگری به کار ببرید .