کاشت ناخن با پلی ژل

پلی ژل از تکنیک های جدید آموزش کاشت ناخن است که سختی و استحکام کاشت با پودر اکریلیک را دارد ولی انعطاف پدیرتر و سبک تر از آن است. ناخن هایی طبیعی با ماندگاری طولانی ایجاد می کند. مدت زمان کار را محدود تر کرده و بدون به دلیل استفاده نشدن از محلول لیکیوئید بدون بو بوده و آسیب های ریوی کاشت پودر را ندارد. پلی ژل روی ناخن طبیعی با فرمر قابل اجرا است و باید از قلم مخصوص پلی ژل استفاده شود که دارای موهای پلاستیکی می باشد و مانع از چسبیدن ژل به قلم می شود.

لوازم مورد نیاز

 • ضد قارچ
 • پرایمر ژل
 • پلی ژل
 • محلول کیلینزر
 • پد کیلینزر
 • دستگاه UV یا LED
 • بافر و سوهان
 • فرچه ناخن
 • تاپ ژل

مراحل انجام کاشت ناخن با پلی ژل به شرح زیر میباشد:

 1. زیر سازی کاشت که شامل مانیکور ناخن و سوهان کشی سطح ناخن است را انجام می دهیم.
 2. در صورت نیاز به تیپ گذاری یا استفاده از فرمر این مرحله را طبق اصول انجام می دهیم.
 3. سطح ناخن را با پد مخصوص و کلینزر تمیز می کنیم که هیچگونه چربی روی سطح ناخن نباشد.
 4. از ضد قارچ بر روی سطح ناخن استفاده می کنیم.
 5. بیس کات ژل را مانند لاک روی ناخن می زنیم و ناخن را داخل دستگاه UV قرار می دهیم.
 6. مقدار مورد نیاز از پلی ژل را با کاردک مخصوص برداشته و روی سطح ناخن قرار می دهیم.
 7. با استفاده از قلم مخصوص که آغشته به کلینزر(در صورت نبودن کلینزر از الکل استفاده میکنیم)است مواد را رو سطح ناخن به صورت یک دست و حرکت صحیح قلم پخش می کنیم.توجه داشته باشید که قلم نباید خیلی خیس باش.
 8. پس از ایجاد سطح و فرم مناسب ناخن را به مدت ۲ دقیقه داخل دستگاه UV و پس از خارج کردن ناخن با پد آغشته به کلینزر رو سطح ناخن می کشیم تا چسبندگی آن برطرف شود.
 9. در صورت نیاز به دورگیری ناخن این کار را انجام می دهیم و با سوهان دستی فرم دلخواه را را به ناخن میدهیم.سطح ناخن را با سوهان برقی یا دستی کاملا صاف میکنیم.
 10. مرحله آخر تاپ کات شاین ژل می باشد.تاپ کات را مانند لاک روی ناخن میزنیم و ناخن را داخل دستگاه UV قرار می دهیم.