انواع بیماری های ناخن

بعنوان کسی که در دوره های آموزش کاشت ناخن شرکت میکنید باید بدانید که ناخن ها از یک پروتئین به نام کراتین ساخته می شوند. این همان پروتئینی است که پوست و مو را نیز تشکیل می دهد. ناخن ها از سلول هایی که در پایه ناخن تشکیل می شوند، رشد می کنند و سپس لایه هایش روی یکدیگر قرار می گیرند و سخت می شوند و این، کرتاتیزاسیون نامیده می شود.قدرت، ضخامت و سرعت رشد ناخن ها ویژگی هایی است که ما از والدین خود به ارث برده ایم.

بیماری ناخن و سازه های ناخن شامل:

 • ماتریکس ناخن - جایی که در آن رشد ناخن رخ می دهد، زیر پوست پشت ناخن است.
 • صفحه ناخن - بخش قابل دید ناخن.
 • تخت ناخن - صفحه ناخن که در بالای تخت ناخن نشسته. به دلیل فراوانی مویرگهای خونی در آن، صفحه ناخن به نظر صورتی می رسد.
 • لونولا - شکل هلال - به شکل ماه که گاهی اوقات می توانید در پایه صفحه ناخن ببینید.
 • حصار ناخن - پوست نازکی که صفحه ناخن را در جای خود قرار می دهند.
 • کوتیکول - فلپی از بافت نازک بر روی پایه صفحه ناخن.

برخی بیماری‌ها را از روی رنگ و شکل ناخن می‌توان تشخیص داد، مانند موارد زیر:

 1. - نـاخـن رنگ پریده، نشانه کم خونی است.
 2. - ناخن قرمز، نشانه بیماری قلبی است.
 3. - ناخن‌های سفـیدرنگ، نشانه بیماری کبدی است.
 4. - ناخن ضخیم و زرد رنگ، نشانه بیماری ریوی است.
 5. - سرخـی مختصر در ته ناخن، نشانه دیابت Diabetes است.
 6. - ناخن‌های دو رنگ (نیمی سفید و نیمی صورتی)، نشانه بیماری کلیه است.