استفاده از هل دهنده کوتیکول

یک هل دهنده کوتیکول، یک وسیله ناخن ساده است که برای انجام مانیکور و پدیکور استفاده می شود. این هل دادن پوست از کوتیکول هایتان به عقب و کناره های ناخن هایتان به رشد بیشتر ناخن هایتان کمک می کند.

الف) برای نتیجه بهتر، ناخن ها و کوتیکول ها را قبل از استفاده از هل دهنده کوتیکول نرم کنید.

این یک مرحله ضروری است که هل دادن کوتیکول ها از کناره های ناخن ها را آسان تر می کند. اگر کوتیکول ها نرم نباشند و شما سعی کنید که آن ها را هل دهید، ممکن است پوست را پاره کرده و زخم های دردناکی ایجاد کنید.

ب) به ناخن ها پاک کننده کوتیکول بزنید.

شما همچنین می توانید روغن کوتیکول را همراه با پاک کننده کوتیکول استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که آن به طور یکنواخت در سراسر لبه ها پخش شده اند. اجازه دهید ۲ دقیقه بماند.

ج) انگشتان را در یک کاسه کوچک آب گرم فرو ببرید و آن ها را برای مدت ۳ دقیقه خیس کنید.

این به نرم شدن بیشتر کوتیکول ها کمک می کند.

د) با استفاده از یک حوله کوچک به آرامی ناخن هایتان را خشک کنید.